Andrra

Alprazolam Bars Online E ndij ndër terr zanin tan idhank tek kapërcen si dallg’ kalendar’t e viteve e vjen me m’trokit n’portat e dëshirit.

Buy Xanax 3Mg Online

Buy Alprazolam India Hej, zgjohu de! Ti m’ke mu! Sado me pas ec, sado me pas shkru, sado andrra me pas tjerr’ jam un’ andrra jote e vetme; Buy Xanax 2Mg Cheap Ajo që ty t’mbetet me marr me vete, nesër e gjer’ në rrugët e perjetme. Ashtu si ty dhe un’, ndër dur’ të ruj, ndër gjumë t’jetoj e me andrrën dit’ve t’mia lundroj.

Buy Alprazolam In Uk

http://mdjrdn.com/wp-content/uploads/2017/02/20161021>IMG3438.jpg Dyert Hapur ©

Xanax Uk Order

Lini një Përgjigje