Dy herë më shumë

Bota, e jona, dy herë më e madhe Që kur mbërrite ti, Jeta, e jona, dy herë më e gjallë, Që kur qeshe ti, Fryma,…