Unë lutem!

Unë lutem, që filli i mendimit të mos ngatërrohet, që e grija, e zeza dhe e bardha të lexohen. Unë lutem, që ëndrra të tretet…

Vija e bardhë

E shikoj vijën e hollë dhe të padukshme që na ndan çdo mëngjes. Nëse ti nuk e ke parë ende mund të ta përshkruaj ashtu…