Piano

Të ndodh ndonjëherë që një lëvizje krejt e pakuptimtë të vërë në punë një mekanizëm të ri, pasojat e të cilit nuk je përgatitur të…