Përjashta, të gjithë!

Dhoma jonë është e vogël, mjaftueshëm për gjysmën e qënies time të mbetur dhe vajzat. Seç u bë ca kohë që na kanë vërshuar vizita…