Unë, ti, qetësi!

Midis qetësisë dhe mërzisë kam zbuluar një qoshk të vogël me dy karrige minimaliste dhe të drunjta. Një për vetveten dhe një për ty. Me pak përpjekje kam bërë vend për një stol të vogël ku mund të ngremë këmbët…