Mbaj shënim!

Nëse dyert më janë mbyllur e më nuk gjej shpëtim, të lutem, mbaj disa rreshta shënim! Nuk pres të lëndoheni a dyert t’i shkallmoni, nuk…