Tullat e kujtesës

Shenjova secilën tullë të murit të përbashkët, që heshtazi do të shërbente për të na ndarë veçmazi nga pjesa tjetër e njerëzisë. Nuk pata asgjë në veçanti për të kërkuar këtë ndasi një herë e për mire. Përkundrazi, qenë disa…